Vad är kundservice och varför är det viktigt?

Annonser

Senast uppdaterat den 01/08/2023

Kundservice – Definition

Kundservice är allt stöd som ett företag eller en verksamhet erbjuder sina kunder, både före och efter att de har köpt produkter eller tjänster.

Kundservice kan utföras på många olika sätt – via telefon, e-post, webbplats, sociala medier med mera.

I stora företag finns det en särskild avdelning för kundservice, men det är viktigt att förstå att kundservice faktiskt utförs varje gång kunden kommer i kontakt med företaget eller någon av företagets anställda.

Annonser

Vilken betydelse har kundservice för ett företags framgång?

Kundservice anses numera vara en central del av förhållandet mellan varje företag och dess kunder.

Tidigare har kunderna huvudsakligen valt att köpa produkter på grundval av den erbjudna produkten eller tjänsten och priset, men i dag tar många kunder också hänsyn till kvaliteten på företagets kundtjänst där de köper.

Bra kundservice ger en positiv kundupplevelse och kan bidra till att skapa en hög kundlojalitet för företaget och dess produkter.

Kundtjänstens inverkan på företagens resultat

Det är välkänt att det är ”billigare att behålla befintliga kunder än att hitta nya”, och kostnaden för att skaffa nya kunder beräknas vara sex gånger högre än att behålla befintliga kunder.

Kvalitativ kundservice kan öka antalet kunder som stannar kvar, minska marknadsföringskostnaderna och avsevärt förbättra den totala vinsten i företaget.

Företagets rykte beror också på kundservicen

Kunder som är missnöjda med den kundservice de får från olika företag delar idag med sig av sitt missnöje via sociala nätverk.

I vissa fall blir sådana samarbeten virala och når snabbt en stor publik.

God och effektiv kundservice kan förhindra att företagets rykte skadas och förebygga eller snabbt hantera fall av kundmissnöje.

Kunderna är villiga att betala mer för en bättre upplevelse

Många kunder vet hur man uppskattar en bra kundupplevelse. Undersökningar visar att 86 % av konsumenterna är villiga att betala mer för en bättre kundupplevelse, och en god kundupplevelse är också direkt kopplad till en överlägsen kundservice.

Liknande inlägg

Annonser