Trustly Sverige – Frågor och Svar

Här kan du hitta svar på frågor om Trustly Sverige.

Observera att detta är en oberoende sida. Svaren här är avsedda att hjälpa användare men är inte på något sätt officiella svar från företaget.

Annonser

Vill du kontakta Trustly Sveriges kundtjänst? Klicka här för de bästa kontaktalternativen.


Fråga:

Av Seifollah Rahimi

04/03/2024

Jag ser ett uttag till TRUSTLY GROUP AB på mitt kontoutdrag men jag är osäker på vad det är till för. Hur hittar jag transaktionsinformationen?

Svar:

Om du inte är säker på detaljerna för din betalning kan du använda betalningssökningsverktyget på Trustly.

Fyll i transaktionsuppgifterna: datum, belopp, bankkontonummer/sorteringskod (eller IBAN) och referens, och verktyget kommer att hitta transaktionen och ge dig dess detaljer.